shutterstock_247198078

Att starta och driva ett eget företag medför en rad risker. Det tillkommer en stor osäkerhet på hur marknaden ska ta emot dig, hur kunderna tar emot dig och huruvida din företagsidé är gångbar eller inte. 

Likviditetsbrist

En av de stora anledningarna varför företag gå under är brist på likviditet, alltså pengar. Vi har tidigare skrivit om hur man hanterar detta, så vi ska inte prata allt för mycket om den här faran. Det vi kan säga är att man kan undkomma konkurs om man handlar rätt och snabbt.

Dåligt rykte

Ett företag som inte sköter sin affärer, som lurar folk eller ger dålig kundservice, kommer att gå under förr eller senare. Har man otur får man ett dåligt rykte helt oförtjänt. Det kan vara lättare att klara upp genom olika kampanjer. Har man dock gjort sin förtjänt av sitt dåliga rykte, är det dags att göra seriösa omstruktureringar i företaget och ta bort alla dåliga sidor.

Dålig rekryterig

En annan sak som kan dra ned ett företag är när man gör en dålig rekrytering. Fel person på rätt plats kommer inte att göra företaget framgångsrikt. Om personen inte kan uppfylla sina arbetskrav måste man börja om från noll, och det betyder att någon som axla hans eller hennes uppgifter till dess att en ny rekrytering kan göras. För många dåliga rekryteringar sänker företaget eftersom ingenting bli gjort i tid.