Vi skrev i en tidigare artikel om vikten av att ha en god nivå med likvida medel, alltså pengar i kassan för att uttrycka det enkelt. Nu tänkte vi berätta lite om varför, och vad man gör vid likviditetsbrist.

Likviditetsbrist är en mycket vanlig orsak till att ett företag går i konkurs. Därför så är det mycket viktigt att man hanterar ett sådant läge på rätt sätt, genom att analysera läget och utreda orsaken till det kritiska läget. Man gör också skillnad på likviditetsbrist och på bristande lönsamhet.

Balans

Hantera likviditetsbristen

Det första som ska göras är alltså att analysera läget, kanske är situationen sådan att det inte är försvarbart att fortsätta att driva företaget och en avveckling är det bästa alternativet. Detta kallas då för likvidation av företag. Detta ska vi dock inte gå in närmare på nu, utan det kan du läsa mer om exempelvis hos Likvidationer.com, ett företag som sysslar med att hjälpa företag med avveckling.

Vi ska istället tipsa om några sätt att förbättra företagets likviditet.

  • Det första du ska ta tag i är att göra en likviditetsplan.
  • Du är i stort behov av likvida medel så se till att fakturera så snabbt som möjligt och följ också upp dem för att få dem betalda så snart som det bara går. Vänta inte tills i slutet av månaden med faktureringen.
  • Betala dina egna fakturor och andra avgifter innan sista betalningsdatum för att undvika förseningsavgifter.
  • Bind inte upp kapital i onödan. Detta gör du exempelvis genom att se till att ditt varulager inte är onödigt stort.
  • Se över dina möjligheter att få längre kredittider hos leverantörer, och tvärtemot med kunder.
  • Se över din checkkredit och företagets andra lånemöjligheter.