Sparlån är en tjänst online där du kan som privatperson spara på ett annorlunda sätt, du sparar varje månad precis som vanligt. Skillnaden är att de pengar du sparar lånas ut till andra personer som är i behov av att låna. Systemet bygger på bankernas sätt att låna ut pengar, fördelen är att här får du betydligt högre ränta på dina pengar än vad du får i en traditionell bank.

Varje månad så får du återbetalningar av lånepersonen i form av ränta och amorteringar vilket gör att du regelbundet kan se ditt sparande växa. Det görs kreditbedömningar som hos vilken bank som helst och vem som helst kan inte låna dina pengar. Sparlån använder sig av UC i första hand för att göra sin bedömning, för att senare säkerställa så gott det går att personen kan låna med god möjlighet att kunna återbetala lånet inom utsatt tid.

Du som sparare och långivare kan välja bland tre olika sätt hur du vill spara och vilken typ av avkastning du vill få på ditt sparande, är du försiktig av dig så väljer du det som passar dig och får då en lägre ränta. Vågar du sprida riskerna lite mer så väljer du mellanläget där du får en något högre ränta på ditt sparande. Vill du få högst ränta så väljer du att spara offensivt och få en hög ränta men med det också högre risker.