forestry

Bedriver man en verksamhet med större maskiner av något slag så är det stora investeringar då man behöver utöka maskinparken eller att någon gammal maskin behöver gå i pension och en ny behöver införskaffas. Det gäller att planera sin verksamhet väl och framförallt ekonomin kring inköp av dessa maskiner.

Oavsett om det är fråga om skogsmaskiner eller andra tunga maskiner så gäller det att ha en leverantör som man har bra kontakt med. Har man börjat med en leverantör så kanske man håller kvar vid denna då det lönar sig i längden att köra på med samma typ av maskin. Det kan bli enklare att byta in sin gamla maskin och man kanske till och med kan använda sig av tidigare produkter som man köpt från samma leverantör. Med en och samma kontaktperson under en längre period gör också det lättar i kommunikationen då denne vet vilken maskin du har och vad du kanske är i behov av.

Finns det en bra plan för verksamheten så vet man på ett ungefär hur länge det dröjer innan en maskin behöver bytas ut. Det finns bra verktyg för att räkna ut hur produktionskostnaderna slår ut för en skogsentreprenör och hur  man gör bästa avskrivningsplanen för en skogsmaskin. Som med all företagsamhet så gäller det att få bästa möjliga analys och se hur aktuell budget kommer att slå ut. Lönsamheten är viktig och det är inte alltid lätt att se hur det kommer att fortlöpa så ständig kontroll på ekonomin kan underlätta.