För de allra flesta av oss så grundar sig vår privatekonomin i en lön från någon form av jobb. Hur gör man då för att säkra den inkomsten och samtidigt se till att man är redo för arbetsmarknaden om olyckan väl skulle vara framme och man förlorar sitt nuvarande jobb?

lön tusenlapp framför ansikte

Samla åsikter

Ett bra första steg när det gäller att säkra sitt egna värde är att samla in alla de kommentarer man har fått på sitt arbete. Detta kan till exempel handla om kommentarer man får under utvecklingssamtal eller under det vardagliga arbetet. Dessa tankar från medarbetare, chefer eller kunder kan vara bra för att få reda på vad du själv behöver förbättra eller som ett kort i framtida löneförhandlingar.

Bygg kompetensen

Utifrån de kommentarer som du fått eller från vad du ser dina arbetsuppgifter går kan det vara bra att ge sig själv vidareutbildning. Detta kan du antingen begära från din arbetsgivare eller få på egen hand från till exempel högskola. Om utbildningen kostar pengar kan det även vara värt att kontrollera med sitt fack om de har någon typ av fond eller stöd för vidareutveckling.

Vad en utbildning kostar varierar enormt beroende på hur djupt man vill gå. Om man redan har mycket kunskap inom ett ämne så kan en föreläsning ibland vara mer än tillräckligt för att väcka intresset och bredda kunskaperna.

Visa drivkraft

Ett sista sätt att bevisa hur viktig man är för ett företag är att själv ta initiativ. Detta kan handla om allt från att gå de där extra stegen när det gäller sina egna arbetsuppgifter eller att ta upp och föreslå helt nya projekt eller inriktningar och sedan ta ansvar för dem. Detta visar ett djupare intresse i företaget än det bara är ditt jobb.