För många år sedan var det mycket dyrt att anlita hantverkare eller en städfirma. Efter hand kom ROT avdrag och RUT avdrag. Då fick nämligen privatpersoner rätten att dra av stora delar av kostnaden för en del tjänster. Här gäller det två olika avdrag. Det första ROT-avdrag, handlar om bidrag för hantverkstjänster. Det andra RUT-avdrag, vilket är ett bidrag för hushållsnära tjänster.

Givetvis är det skattemyndigheten som handhar avdragen, vilket gör det till ett avdrag som kvittas mot den skatt du betalar. Båda dessa avdrag gäller alltså för privatpersoner, vilket betyder att företag inte kan utnyttja vare sig RUT- eller ROT-avdrag. Få mer information online genom att läsa här.

Att använda RUT-avdraget för hushållsnära tjänster

Inledningsvis gäller RUT-avdraget för hushållsnära tjänster. I det fallet oftast städtjänster och flytthjälp, varvid det många gånger bär namnet städavdrag. Tack vare av RUT-avdrag får alla privatpersoner, som betalar skatt, rätt att dra av 50 % av kostnaden för alla hushållsnära tjänster.

Avdrag får du göra upp till 75 000 kronor per person och år, såvida betald skatt täcker avdragen.

Dra av arbetskostnaden med ROT avdrag

När det däremot gäller ROT-avdrag, är det ett avdrag för hantverkstjänster. Här får du dra av arbetskostnaden med 30 % upp till 50 000 kronor per år och person.