Som lantbrukare måste du ständigt förhålla dig till årstidernas växlingar och det rådande vädret. Därför behöver maskinparken vara i gott skick när våren kommer. Annars riskerar du att drabbas av kostsamma avbrott i produktionen.

Gamla maskiner medför onödiga kostnader

Lantbruk är en maskinintensiv verksamhet, där lönsamheten i många gånger hänger ihop med maskinernas skick och effektivitet. En uppdaterad och välskött maskinpark effektiviserar nämligen alltid lantbruket. På samma sätt som föråldrade eller illa omhändertagna maskiner leder till förseningar och onödiga reparationskostnader. I värsta fall personskador eller längre driftstopp.

Se till att besikta dina maskiner regelbundet för att undvika brand, olyckor och driftstopp!

Väg servicekostnader mot investeringskostnader

Tänk på att väga investeringskostnader för nya maskiner mot service- och reparationskostnaderna för de du redan har. Annars kan du råka låta bli att investera i nytt, bara för att det först verkar bli för dyrt.

Be din redovisningsbyrå hjälpa dig att bokföra kostnader, så att de blir enkla att följa upp. Genom att bokföra reparationskostnader som serviceomkostnader, kopplade till olika maskiner får du en tydligare bild av vad de faktiskt kostar i drift. Då blir det också enklare att väga kostnaden för dina nuvarande maskiner mot investeringskostnaden för nya.

Det finns många mallar för investeringsbudgetar och du bör kunna hitta något online som passar just din verksamhet.